Tampereen voimia

Tampereen Voimian organisaatio

Tampereen Voimia on Tampereen kaupungin liikelaitos.Tampereen Voimialla on kokonaisvastuu Tampereen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisestä monituottajamallilla. Vastaamme päivittäin asiakkaidemme toiveisiin heidän toimintaansa tukevilla palveluilla. Vuoden 2019 alusta Tampereen Voimian toiminta jatkuu Pirkanmaan Voimia osakeyhtiönä.

Palvelutoiminta on organisoitu liiketoiminta-alueille asiakaslähtöisesti. Liiketoiminta-alueita ovat lasten ja nuorten palveluiden tuki, hoitoalan ja vanhusten palveluiden tuki sekä virastojen ja vapaa-ajan palveluiden tuki, johon kuuluu mm. virastojen, terveysasemien ja museoiden siivous. Liiketoiminta-alueilla on vastuu palveluiden tuottamisesta palvelukonseptien mukaisesti, päivittäisestä asiakaspalvelusta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Tampereen Voimian organisaatiokaavio, pdf-tiedosto